Ở một số cơ sở chăn nuôi lớn có sử dụng biện pháp cắt đuôi vì lợn con sau khi tách mẹ, lợn con thường giữ phản xạ mút, lợn sẽ mút đuôi nhau gây tổn thương. Mặt khác lợn thường tranh ăn, cắn đuôi nhau gây nhiễm trùng làm lợn bị chết.
Nếu nuôi với mật độ thưa và ít 10-15 con/chuồng trở xuống thì không nhất thiết phải cắt đuôi.

Bình luận