•  CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ Á CHÂU – ASIA INTERNATIONAL NUTRITION JOINT STOCK COMPANY
  • Nhà Máy 01: Cụm CN đường 20A, Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Dương
  • Nhà Máy 02: Khu CN Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02203.771.368
  • Fax: 02203.771.368
  • dinhduongquocteachau@gmail.com