Bã rượu bia thực sự không phải là chất dinh dưỡng lý tưởng. Độ đạm của bã rượu là 2,7-3,5{20b1abf9d736d378ebd7ef09176cbb73e1a8f768a85d3b987ae6c25df0e0d495}, như vậy thành phần dinh dưỡng của bã rượu ở dạng ướt là rất thấp. Tuy nhiên trong bã rượu bia có nhiều vitamin và men tiêu hoá. Có thể dùng bã rượu phối trộn với thức ăn hỗn hợp: l kg hỗn hợp + 2 bát bã rượu + nước vừa đủ.

Bình luận