1. Những đặc điểm mà cám lợn con tốt cần phải có.

Nhưng đặc điểm cám lợn con tốt

2. Những nhân tố làm nên cám cho heo con chất lượng

nguyen lieu

 

 

Bình luận