Nếu dùng sắn tươi phải bỏ vỏ và ngâm trong nước 24 giờ. Trong thời gian ngâm cứ 12 giờ thay nước một lần để loại bỏ độc chất HCN. Nếu dùng sắn tươi chỉ nên dùng 8-10{20b1abf9d736d378ebd7ef09176cbb73e1a8f768a85d3b987ae6c25df0e0d495}. Đối với sắn khô, nếu dùng tỷ lệ cao hơn 35{20b1abf9d736d378ebd7ef09176cbb73e1a8f768a85d3b987ae6c25df0e0d495} thì cũng nên ngâm nước trước khi dùng.
Đối với lợn nái chửa và đẻ chỉ nên dùng tỷ lệ sắn trong khẩu phần 8-10{20b1abf9d736d378ebd7ef09176cbb73e1a8f768a85d3b987ae6c25df0e0d495}, để tránh thai khô, thai chết và ỉa chảy cho đàn con. Nếu lợn bị ngộ độc sắn cho uống đường gluco để giải độc.

Bình luận