Bước 1: Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với công ty

Bước 2: Công ty chuyển thông tin khách hàng cho nhân viên kinh doanh và đại lý gần nhất

Bước 3: Nhân viên kinh doanh liên hệ với khách hàng

……

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

HÊ THỐNG PHÂN PHỐI